Snooker Shoot-Out 2017 02/23 21:09 Josh Boileau Josh Boileau 0-0 Zhang Yong Zhang Yong