Pts

1 2 3 4 5
Yana Mykhailyk 11 11 6 6 4
Anastasiia Mydvetska 9 6 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Yana Mykhailyk
 • Game 1 Race to 5 - Yana Mykhailyk
 • Game 1 Race to 7 - Yana Mykhailyk
 • Game 1 Race to 9 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 1 - Yana Mykhailyk won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Yana Mykhailyk
 • Game 2 Race to 5 - Yana Mykhailyk
 • Game 2 Race to 7 - Yana Mykhailyk
 • Game 2 Race to 9 - Yana Mykhailyk
 • Game 2 - Yana Mykhailyk won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Yana Mykhailyk
 • Game 3 Race to 5 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 3 Race to 7 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 3 Race to 9 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 3 - Anastasiia Mydvetska won 6-11
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 4 Race to 5 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 4 Race to 7 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 4 Race to 9 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 4 - Anastasiia Mydvetska won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 5 Race to 5 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 5 Race to 7 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 5 Race to 9 - Anastasiia Mydvetska
 • Game 5 - Anastasiia Mydvetska won 4-11
 • Score After Game 5 - 4-11