Pts

1 2 3 4 5
Petro Zagriychuk 11 12 4 3 9
Yevhen Skorobahatyi 8 10 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Petro Zagriychuk
 • Game 1 Race to 5 - Petro Zagriychuk
 • Game 1 Race to 7 - Petro Zagriychuk
 • Game 1 Race to 9 - Petro Zagriychuk
 • Game 1 - Petro Zagriychuk won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Petro Zagriychuk
 • Game 2 Race to 5 - Petro Zagriychuk
 • Game 2 Race to 7 - Petro Zagriychuk
 • Game 2 Race to 9 - Petro Zagriychuk
 • Game 2 - Petro Zagriychuk won 12-10
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 3 - Yevhen Skorobahatyi won 4-11
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 4 - Yevhen Skorobahatyi won 3-11
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Petro Zagriychuk
 • Game 5 Race to 5 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 5 Race to 7 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 5 Race to 9 - Yevhen Skorobahatyi
 • Game 5 - Yevhen Skorobahatyi won 9-11
 • Score After Game 5 - 9-11