Anastasia E Nefedova   Layne Sleeth
2 Aces 0
1 Dobles faltas 2
60 60
Win % 1st Serve
57 57
50 50
Puntos de break ganados
29 29

Eventos

 • Game 1 - Anastasia E Nefedova - holds to love
 • Game 2 - Layne Sleeth - holds to 15
 • Game 3 - Anastasia E Nefedova - holds to 15
 • Game 4 - Layne Sleeth - holds to 40
 • Game 5 - Layne Sleeth - breaks to love
 • Game 6 - Anastasia E Nefedova - breaks to 30
 • Game 7 - Anastasia E Nefedova - holds to 15
 • Game 8 - Layne Sleeth - holds to 30
 • Game 9 - Anastasia E Nefedova - holds to 30
 • Game 10 - Anastasia E Nefedova - breaks to 40
 • Game 11 - Layne Sleeth - breaks to 40
 • Game 12 - Anastasia E Nefedova - breaks to 15
 • Game 13 - Anastasia E Nefedova - holds to 40
 • Game 14 - Layne Sleeth - holds to 40
 • Game 15 - Anastasia E Nefedova - holds to 30
 • Game 16 - Layne Sleeth - holds to love
 • Game 17 - Anastasia E Nefedova - holds to 40
 • Game 18 - Anastasia E Nefedova - breaks to 40
 • Game 19 - Anastasia E Nefedova - holds to 40