Pts

1 2 3 4 5
Pavlo Cherednichenko 6 8 11 12 4
Mykola Zakladnyi 11 11 6 10 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 1 Race to 5 - Mykola Zakladnyi
 • Game 1 Race to 7 - Mykola Zakladnyi
 • Game 1 Race to 9 - Mykola Zakladnyi
 • Game 1 - Mykola Zakladnyi won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 - Mykola Zakladnyi won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 3 Race to 5 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 3 Race to 7 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 3 Race to 9 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 3 - Pavlo Cherednichenko won 11-6
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 4 Race to 5 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Cherednichenko
 • Game 4 - Pavlo Cherednichenko won 12-10
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 5 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 5 Race to 5 - Mykola Zakladnyi
 • Game 5 Race to 7 - Mykola Zakladnyi
 • Game 5 Race to 9 - Mykola Zakladnyi
 • Game 5 - Mykola Zakladnyi won 4-11
 • Score After Game 5 - 4-11