Pts

1 2 3 4
Oleg Kutuzov 11 9 8 9
Ilya Novikov 6 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Novikov
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Kutuzov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Kutuzov
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Oleg Kutuzov won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Kutuzov
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Kutuzov
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Oleg Kutuzov won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Kutuzov
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Ilya Novikov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Novikov
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 4 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 4 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 4 - Ilya Novikov won 9-11