Alexander Zhelubenkov Aleksandr Zhelubenkov

Liga Pro de Moscú 01/16 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Artyom Tikhonov 8-11
Liga Pro de Moscú 01/16 18:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Alexander Zhelubenkov 11-6
Liga Pro de Moscú 01/16 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-8
Liga Pro de Moscú 01/16 16:00 - Pavel Perov v Alexander Zhelubenkov 11-4
Liga Pro de Moscú 01/14 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Ivan Talamanov 9-7
Liga Pro de Moscú 01/14 18:30 - Alexander Voronov v Alexander Zhelubenkov 9-8
Liga Pro de Moscú 01/14 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-9
Liga Pro de Moscú 01/14 16:00 - Denis Bochkov v Alexander Zhelubenkov 10-8
Liga Pro de Moscú 12/24 19:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Denis Bochkov 4-11
Liga Pro de Moscú 12/24 18:30 - Valerii Zonenko v Aleksandr Zhelubenkov 10-2
Liga Pro de Moscú 12/24 17:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Vasily Dedov 11-9
Liga Pro de Moscú 12/24 16:00 - Aleksei Horkov v Aleksandr Zhelubenkov 12-10
Liga Pro de Moscú 09/16 18:30 - Artyom Tihonov v Alexander Zhelubenkov 3-4
Liga Pro de Moscú 09/16 16:00 - Maksim Bokov v Aleksandr Zhelubenkov 9-6
Liga Pro de Moscú 08/15 20:06 - Denis Bochkov v Aleksandr Zhelubenkov 1-3
Liga Pro de Moscú 08/15 19:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Aleksandr Voronov 2-8
Liga Pro de Moscú 08/15 18:30 - Yurii Nozdrunov v Aleksandr Zhelubenkov 11-12
Liga Pro de Moscú 08/15 17:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Denis Bochkov 9-10
Liga Pro de Moscú 08/15 16:00 - Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Zhelubenkov 11-4
Liga Pro de Moscú 08/12 20:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Zhelubenkov 12-10
Liga Pro de Moscú 08/12 18:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Ivan Talamanov 10-9
Liga Pro de Moscú 08/12 17:30 - Vasily Dedov v Aleksandr Zhelubenkov 3-6
Liga Pro de Moscú 08/12 16:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Zhelubenkov 10-8
Liga Pro de Moscú 08/12 15:30 - Aleksandr Zhelubenkov v Denis Bochkov 8-9
Liga Pro de Moscú 08/01 20:01 - Aleksandr Zhelubenkov v Sergei Mokropolov 13-12
Liga Pro de Moscú 08/01 19:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Sergei Mokropolov 10-5
Liga Pro de Moscú 08/01 18:14 - Aleksandr Zhelubenkov v Ivan Titov 9-8
Liga Pro de Moscú 07/18 20:03 - Aleksandr Zhelubenkov v Maksim Bokov 11-12
Liga Pro de Moscú 07/18 19:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Vasily Dedov 5-9
Liga Pro de Moscú 07/18 18:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Pavel Perov 14-12