Kmf Ekonomac Kragujevac Ekonomac Kragujevac

Serbia - 1ª División 10/11 11/08 17:00 - Kmf Ekonomac Kragujevac v Novi Pazar L 1-7
UEFA Champions League 12/10 10/12 15:30 3 FC Mostar SG v Ekonomac Kragujevac D 1-1
UEFA Champions League 12/10 10/10 15:30 2 Ekonomac Kragujevac v Sporting CP L 1-12
UEFA Champions League 12/10 10/09 18:00 1 Ekonomac Kragujevac v KMN Dobovec L 0-4
Serbia - 1ª División 10/11 06/12 17:00 - Kmf Ekonomac Kragujevac v Novi Pazar W 8-2
Serbia - 1ª División 10/11 05/24 18:30 - Srpska v Ekonomac Kragujevac W 2-7
Copa de Serbia 08/05 05/08 17:00 - Nova Pazova v Ekonomac Kragujevac W 2-7
Serbia - 1ª División 10/11 04/25 15:00 - Smederevo v Ekonomac Kragujevac - View
Serbia - 1ª División 10/11 04/19 17:00 - Ekonomac Kragujevac v Srpska - View
Copa de Serbia 08/05 04/02 17:00 - Novi Pazar v Kmf Ekonomac Kragujevac W 3-4
Serbia - 1ª División 10/11 03/29 18:00 - Ekonomac Kragujevac v Kalca W 7-4
Serbia - 1ª División 10/11 03/22 18:00 - Nova Pazova v Ekonomac Kragujevac L 2-1
Copa de Serbia 08/05 03/20 19:00 - Ekonomac Kragujevac v Srpska W 5-0
Serbia - 1ª División 10/11 03/15 18:00 - Ekonomac Kragujevac v KMF Jastrebac W 8-0
Serbia - 1ª División 10/11 02/08 18:00 - Ekonomac Kragujevac v Vranje W 6-3
Serbia - 1ª División 10/11 11/29 19:30 - Srpska v Ekonomac Kragujevac W 1-7
UEFA Champions League 12/10 11/18 10:00 3 Rekord Bielsko Biala v Ekonomac Kragujevac W 4-8
UEFA Cup Final 11/16 17:30 2 Ekonomac Kragujevac v MFK Gazprom Yugra L 2-3
UEFA Champions League 12/10 11/15 20:15 1 F.C. Barcelona v Ekonomac Kragujevac L 6-1
UEFA Champions League 12/10 10/06 18:30 6 Inter Movistar FS v Ekonomac Kragujevac L 4-2
UEFA Champions League 12/10 10/04 18:30 5 Ekonomac Kragujevac v FK Prodexim Kherson W 3-2
UEFA Champions League 12/10 10/03 18:30 4 Ekonomac Kragujevac v Era-Pack Chrudim L 3-6
Serbia - 1ª División 10/11 06/08 17:00 - Ekonomac Kragujevac v Nova Pazova W 5-1
Serbia - 1ª División 10/11 06/03 17:00 - Nova Pazova v Ekonomac Kragujevac W 1-2
Serbia - 1ª División 10/11 03/30 17:00 - Ekonomac Kragujevac v Nova Pazova W 5-0
Serbia - 1ª División 10/11 03/25 19:00 - KMF RB v Ekonomac Kragujevac W 1-3
Serbia - 1ª División 10/11 02/19 18:00 - KMF DEUS v Ekonomac Kragujevac W 2-6
Serbia - 1ª División 10/11 11/29 19:00 - Internacional v Ekonomac Kragujevac W 1-8
UEFA Cup Final 11/25 16:30 3 t Knooppunt v Ekonomac Kragujevac W 3-7
UEFA Cup Final 11/23 16:30 2 Ekonomac Kragujevac v F.C. Barcelona L 2-3