JLT One Day Cup 09/19 00:00 Tasmania v Victoria 321/8,120/2
4th ODI 09/18 11:30 India v Hong Kong 285-259
JLT One Day Cup 09/18 06:00 Australia Oeste v Nueva Gales del Sur 206-204
1st ODI 09/17 11:30 Afganistán v Sri Lanka 249-158
3rd ODI 09/17 05:00 Afganistán v Sri Lanka 249 All Out,158/9
Críquet 09/16 21:00 Guyana Amazon Warriors v Trinbago Knight Riders 147-150
Twenty20 09/16 21:00 Trinbago v Guyana 150/2,147/9
1st ODI 09/16 15:00 Windies Women v Sudáfrica - Femenino View
One Day Match 09/16 11:30 Pakistán v Hong Kong 116-120
3rd ODI 09/16 04:00 Sri Lanka - Femenino v India - Femenino 257-253
JLT One Day Cup 09/16 00:00 Queensland v Victoria 227 All Out,240 All Out
Twenty20 09/15 17:45 Worcestershire v Sussex 158-157
Twenty20 09/15 13:30 Sussex v Somerset 206-167
1st ODI 09/15 11:30 Bangladés v Sri Lanka 261-124
Twenty20 09/15 10:00 Lancashire v Worcestershire 149-169
Críquet 09/15 00:00 Trinbago Knight Riders v St Kitts and Nevis Patriots 165-145
Twenty20 09/15 00:00 Trinbago v San Cristóbal y Nieves 165/6,145/8
2nd ODI 09/13 04:00 Sri Lanka - Femenino v India - Femenino 212-219
Críquet 09/12 22:00 Jamaica Tallawahs v St Kitts and Nevis Patriots 191-193
Twenty20 09/12 22:00 Jamaica v San Cristóbal y Nieves 191/5,193/8
Críquet 09/11 22:00 Trinbago Knight Riders v Guyana Amazon Warriors 122-126
Twenty20 09/11 22:00 Guyana v Trinbago 126/8,122/7
1st ODI 09/11 04:00 Sri Lanka - Femenino v India - Femenino 98-100
Críquet 09/10 10:40 Durham v Sussex 103 & 220/4,122 All Out
CC Div 1 09/10 09:30 Worcestershire v Surrey 0-1
CC Div 1 09/10 09:30 Yorkshire v Lancashire 1-0
CC Div 2 09/10 09:30 Middlesex v Kent 0-1
CC Div 2 09/10 09:30 Glamorgan v Gloucestershire 0-1
CC Div 1 09/10 09:30 Hampshire v Somerset 1-0
CC Div 2 09/10 09:30 Northants v Derbyshire 0-1