Pts

1 2 3 4 5
Alexander Voronov 11 11 9 10 11
Muhammed Ahmedzhanov 6 8 11 12 13

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Voronov
 • Game 1 - Aleksandr Voronov won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 2 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Voronov
 • Game 2 - Aleksandr Voronov won 11-8
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Voronov
 • Game 3 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 3 - Muhammed Ahmedzhanov won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 4 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 - Muhammed Ahmedzhanov won 10-12
 • Score After Game 4 - 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Voronov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr Voronov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandr Voronov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Voronov
 • Game 5 - Muhammed Ahmedzhanov won 11-13
 • Score After Game 5 - 11-13