Pts

1 2 3 4
Oleg Nikiforov 6 10 11 4
Igor Minchenkov 11 12 8 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 1 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Game 1 - Igor Minchenkov won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Game 2 - Igor Minchenkov won 10-12
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 - Oleg Nikiforov won 11-8
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 5 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 7 - Igor Minchenkov
 • Game 4 Race to 9 - Igor Minchenkov
 • Game 4 - Igor Minchenkov won 4-11
 • Score After Game 4 - 4-11