Pts

1 2 3
Andrey Lytko 11 11 11
Oleg Nikiforov 6 7 7

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 1 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 1 - Andrey Lytko won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 2 - Andrey Lytko won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 3 - Andrey Lytko won 11-7
 • Score After Game 3 - 11-7