Pts

1 2 3 4 5
Oleg Pronin 13 11 7 6 9
Alexander Ekzhanov 11 9 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Pronin
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Pronin
 • Game 1 Race to 9 - Alexander Ekzhanov
 • Game 1 - Oleg Pronin won 13-11
 • Score After Game 1 - 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Pronin
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Pronin
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Pronin
 • Game 2 - Oleg Pronin won 11-9
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 3 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Ekzhanov
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Ekzhanov
 • Game 3 - Alexander Ekzhanov won 7-11
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 4 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 4 Race to 7 - Alexander Ekzhanov
 • Game 4 Race to 9 - Alexander Ekzhanov
 • Game 4 - Alexander Ekzhanov won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 5 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 5 Race to 7 - Alexander Ekzhanov
 • Game 5 Race to 9 - Alexander Ekzhanov
 • Game 5 - Alexander Ekzhanov won 9-11
 • Score After Game 5 - 9-11