Pts

1 2 3 4
Alexander Voronov 10 11 11 11
Aleksandr Zhelubenkov 12 4 5 9

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Voronov
 • Game 1 Race to 5 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 7 - Alexander Voronov
 • Game 1 Race to 9 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 1 - Alexander Zhelubenkov won 10-12
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Voronov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Voronov
 • Game 2 Race to 7 - Alexander Voronov
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Voronov
 • Game 2 - Alexander Voronov won 11-4
 • Score After Game 2 - 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Voronov
 • Game 3 Race to 5 - Alexander Voronov
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Voronov
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Voronov
 • Game 3 - Alexander Voronov won 11-5
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Voronov
 • Game 4 Race to 5 - Alexander Voronov
 • Game 4 Race to 7 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 9 - Alexander Voronov
 • Game 4 - Alexander Voronov won 11-9
 • Score After Game 4 - 11-9