Pts

1 2 3 4
Volodymyr Melnykov 11 7 8 6
Serhii Levytskyi 9 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Serhii Levytskyi
 • Game 1 Race to 5 - Serhii Levytskyi
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 - Volodymyr Melnykov won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 5 - Serhii Levytskyi
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Levytskyi
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Levytskyi
 • Game 2 - Serhii Levytskyi won 7-11
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Serhii Levytskyi
 • Game 3 Race to 5 - Serhii Levytskyi
 • Game 3 Race to 7 - Serhii Levytskyi
 • Game 3 Race to 9 - Serhii Levytskyi
 • Game 3 - Serhii Levytskyi won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Serhii Levytskyi
 • Game 4 Race to 5 - Serhii Levytskyi
 • Game 4 Race to 7 - Serhii Levytskyi
 • Game 4 Race to 9 - Serhii Levytskyi
 • Game 4 - Serhii Levytskyi won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11