Pts

1 2 3 4
Viktor Volkovskyi 11 11 5 11
Volodymyr Melnykov 7 5 11 6

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Viktor Volkovskyi
 • Game 1 Race to 5 - Viktor Volkovskyi
 • Game 1 Race to 7 - Viktor Volkovskyi
 • Game 1 Race to 9 - Viktor Volkovskyi
 • Game 1 - Viktor Volkovskyi won 11-7
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Volkovskyi
 • Game 2 Race to 5 - Viktor Volkovskyi
 • Game 2 Race to 7 - Viktor Volkovskyi
 • Game 2 Race to 9 - Viktor Volkovskyi
 • Game 2 - Viktor Volkovskyi won 11-5
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 - Volodymyr Melnykov won 5-11
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 5 - Viktor Volkovskyi
 • Game 4 Race to 7 - Viktor Volkovskyi
 • Game 4 Race to 9 - Viktor Volkovskyi
 • Game 4 - Viktor Volkovskyi won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6