Pts

1 2 3 4 5
Andrey Tsikhotskiy 11 5 10 11 11
Volodymyr Tuchkevych 9 11 12 7 7

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 1 - Andrey Tsikhotskiy won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 - Volodymyr Tuchkevych won 5-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 10-12
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 4 Race to 5 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 4 Race to 7 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 4 Race to 9 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 4 - Andrey Tsikhotskiy won 11-7
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 5 Race to 5 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 5 Race to 7 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 5 Race to 9 - Andrey Tsikhotskiy
 • Game 5 - Andrey Tsikhotskiy won 11-7
 • Score After Game 5 - 11-7