Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Tkachenko 6 9 11 11 9
Dmytro Chernyshov 11 11 9 9 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Chernyshov
 • Game 1 - Dmytro Chernyshov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Chernyshov
 • Game 2 - Dmytro Chernyshov won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Tkachenko
 • Game 3 - Yaroslav Tkachenko won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Chernyshov
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Tkachenko
 • Game 4 - Yaroslav Tkachenko won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Tkachenko
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Tkachenko
 • Game 5 - Dmytro Chernyshov won 9-11