Pts

1 2
Motuznyi M / Stepchenko M 15 13
Matsenko I / Babych Y 21 21