Pts

1 2 3
Vasiliy Kushnyr 11 11 11
Nazarii Hrytsyienko 5 6 5