Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Honchar 8 6 13 11 13
Roman Cherevko 11 11 11 8 15