Pts

1 2 3 4 5
Anatolii Nazarov 11 10 9 11 0
Vladyslav Mishchenko 6 12 11 9 9