Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 07:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 R Wizard Moriyuki Nishimura Shuhei Kotani SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
2 1 Feel My Heaven Hiroki Minami Wataru Hirose SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
3 2 Miracle Bern Ryohei Hori Toyokazu Tano SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
4 Rinaldo Sumio Arima S Kawahara SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
5 Unico Takahiro Arai Nagao Tasuku SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
6 Taiko Faith Takeshi Nakatsuka Yuta Yamada SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
7 Hashiru Shogun Hiroyuki Tsuchiya Kosuke Matsumoto SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
8 3 Wonder Guarneri Norio Tanaka Kenta Sugiura SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11
9 Itcho Takao Kuroda Hisashi Itano SP
06/13 11:22
-
06/14 07:11