Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 10:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Takken Ikki Norio Tanaka S Kawahara SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
2 Shin And Ken Masayoshi Mozaki Kazuyuki Watase SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
3 Shibano Reiwa Takahiro Arai Kanta Inoue SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
4 Sayono Happy Sumio Arima Toyokazu Tano SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
5 2 Yukino Maria Ryohei Hori Shingo Oyama SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
6 Rollbahn Sky Kazuhiro Chonan Shiotsu Rina SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
7 4 Meiner Alauda Kazuya Sakamoto Tomohiro Yoshimura SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
8 Weiss Licht Michio Tanaka Shunya Hasebe SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
9 1 Curry Pan Akihiro Tamura Kenta Sugiura SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21
10 Shigeru Hikaru Dia Taro Nagashima Wataru Hirose SP
06/13 11:29
-
06/14 10:21