Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 10:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Burlesca Satoshi Matsuura S Kawahara SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
2 Izu Jo Dream Tsuyoshi Komaki Shunya Hasebe SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
3 A Shin Dueler Kazuya Sakamoto Oyama Ryutarou SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
4 Vina Hoi An Takeshi Nakatsuka Sasaki Serei SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
5 1 Misterioso Kazuhiro Chonan Sakito Yamamoto SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
6 Namura Komachi Mitsuaki Tamagaki Tomohiro Yoshimura SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
7 3 Let's Go Rose Ryohei Hori Tomohiro Sasada SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
8 4 Grand Rutile Takamasa Suwa Yoshiki Kamomiya SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
9 Hotel California Masamichi Kashihara Osamu Shimohara SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57
10 2 Cat's Rise Seiichi Terachi Kazuma Okaki SP
06/13 12:58
-
06/14 10:57