Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 09:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 A Shin Kosonte Hiroaki Watase Takanori Nagai SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
2 Ray And Dance Takamasa Suwa Kenta Sugiura SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
3 Lacus Gaudii Akihiro Tamura Ai Takahashi SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
4 1 Crowd Noise Kazuya Sakamoto Oyama Ryutarou SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
5 Eze Village Nobuharu Morimoto Yoshiki Kamomiya SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
6 2 Snow Clover Taro Nagashima Osamu Shimohara SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
7 Felisses Ishibashi Mitsuru Tomohiro Yoshimura SP
06/13 11:15
8 3 Golden London Akihiro Tamura Tatsuya Takemura SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
9 Lucky Proof Ryohei Hori Wataru Hirose SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47
10 Izu Jo Hero Norihiko Hiramatsu Kazuma Okaki SP
06/13 11:15
-
06/14 09:47