Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 06:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Odd Number Masamichi Kashihara Toyokazu Tano SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
2 Phrik Phu Ying Toshikazu Okada Hibiki Ishido SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
3 Meisho Bairan Tsuyoshi Obaru Shingo Oyama SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
4 3 Iron Stone Akihiro Tamura Ai Takahashi SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
5 2 Lucente Tomotaka Morisawa Tomohiro Yoshimura SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
6 Big Wave Tetsuharu Kuribayashi Takanori Nagai SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
7 A T Tachyon Yukihide Matsuhira Tomohiro Sasada SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41
8 4 Hishi Arakan Kazuhiro Chonan Shiotsu Rina SP
06/13 11:36
-
06/14 06:41