Carrera 12 - Sonoda 2024-06-14 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Ikeno Kaguyahime Motohiro Koma Koichi Takahata SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
2 Yamakatsu Mach Toshikazu Okada Tatsuya Takemura SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
3 Cho Sodane Makoto Orita Hibiki Ishido SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
4 Ryu One Kinzo Tsuyoshi Obaru Kosuke Matsumoto SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
5 2 Overtaker Shinichiro Saika Kanta Inoue SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
6 Meisho Tantetsu Toshiteru Kunisawa Wataru Hirose SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
7 3 Derma Echidna Mizohashi Rikio Shuhei Kotani SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32
8 1 Leo Magnifique Tetsuharu Kuribayashi Yoshiki Kamomiya SP
06/13 11:27
-
06/14 05:32