Resultados

One Day Match 11/29 07:30 - Bangladés - Femenino v Zimbabue - Femenino CANC
One Day Match 11/25 07:30 - Bangladés - Femenino v Tailandia - Femenino 176/8(50)-132/2(39.2)
One Day Match 11/23 07:30 - Bangladés - Femenino v EE. UU. - Femenino 322/5(50)-52/9(30.3)
One Day Match 11/21 07:30 - Bangladés - Femenino v Pakistán - Femenino 202/7(49.4)-201/7(50)
3rd ODI 11/15 07:30 - Zimbabue - Femenino v Bangladés - Femenino 72/10(27.2)-74/3(18.2)
2nd ODI 11/13 07:30 - Zimbabue - Femenino v Bangladés - Femenino 121/10(46.4)-125/1(24.3)
1st ODI 11/10 07:30 - Zimbabue - Femenino v Bangladés - Femenino 48/10(23.2)-49/2(10.4)
Críquet 03/02 00:00 - Bangladés - Femenino v Sri Lanka - Femenino 91-92
Críquet 02/29 00:00 - Nueva Zelanda - Femenino v Bangladés - Femenino 91-74
Críquet 02/27 08:00 - Australia - Femenino v Bangladés - Femenino 189-103
Críquet 02/24 11:00 - India - Femenino v Bangladés - Femenino 142-124
T20 World Cup Warm Up Women 02/20 00:00 - Bangladés - Femenino v Pakistán - Femenino 111-106