Resultados

Setka Cup 01/25 11:55 - Yaroslav Kravets v Nazarii Hrytsyienko W 0-3
Setka Cup 01/25 10:55 - Oleh Pavliuk v Nazarii Hrytsyienko W 0-3
Setka Cup 01/25 09:25 - Mykhailo Kistechko v Nazarii Hrytsyienko L 3-2
Setka Cup 01/25 07:25 - Denys Pesternikov v Nazarii Hrytsyienko W 1-3
Setka Cup 01/25 05:25 - Vasyl Kushnir v Nazarii Hrytsyienko W 0-3
Setka Cup 01/24 19:25 - Yaroslav Kravets v Nazarii Hrytsyienko W 1-3
Setka Cup 01/24 18:25 - Oleh Pavliuk v Nazarii Hrytsyienko L 3-2
Setka Cup 01/24 16:55 - Denys Pesternikov v Nazarii Hrytsyienko L 3-0
Setka Cup 01/24 14:55 - Vasyl Kushnir v Nazarii Hrytsyienko L 3-0
Setka Cup 01/24 12:55 - Mykhailo Kistechko v Nazarii Hrytsyienko L 3-0
Setka Cup 01/18 11:55 - Nazarii Hrytsyienko v Oleh Pavliuk W 3-0
Setka Cup 01/18 09:55 - Vasyl Kushnir v Nazarii Hrytsyienko L 3-1