Iryna Vasiv

Leagues Played
Setka Cup - Femenino 470

Resultados

Setka Cup - Femenino 04/07 19:35 - Iryna Vasiv v Olena Nikitchenko L 0-3
Setka Cup - Femenino 04/07 17:35 - Anastasiia Fedorenko v Iryna Vasiv W 2-3
Setka Cup - Femenino 04/07 15:35 - Viktoriia Anarmetova v Iryna Vasiv W 0-3
Setka Cup - Femenino 04/07 14:35 - Iryna Vasiv v Karina Zharkova L 1-3
Setka Cup - Femenino 04/07 13:35 - Anastasiia Havelia v Iryna Vasiv W 0-3
Setka Cup - Femenino 04/06 18:35 - Dina Tishchenko v Iryna Vasiv W 2-3
Setka Cup - Femenino 04/06 17:35 - Iryna Vasiv v Olena Nikitchenko L 1-3
Setka Cup - Femenino 04/06 16:35 - Iryna Vasiv v Karina Zharkova L 2-3
Setka Cup - Femenino 04/06 15:05 - Iryna Vasiv v Anastasiia Havelia W 3-2
Setka Cup - Femenino 04/06 13:05 - Iryna Vasiv v Iryna Ahalakova L 1-3
Setka Cup - Femenino 02/23 12:05 - Anastasia Degteva v Iryna Vasiv W 2-3
Setka Cup - Femenino 02/23 11:05 - Halyna Burtseva v Iryna Vasiv W 0-3