Pts

1 2 3
Aleksandr Zhelubenkov 7 6 9
Vasily Dedov 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 1 Race to 7 - Vasily Dedov
 • Game 1 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 1 - Vasily Dedov won 7-11
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 7 - Vasily Dedov
 • Game 2 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 2 - Vasily Dedov won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 3 - Vasily Dedov won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11