Pts

1 2 3 4
Ivan Soldatov 11 11 12 11
Evgeny Kalashnikov 3 6 14 9

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Ivan Soldatov
 • Game 1 Race to 5 - Ivan Soldatov
 • Game 1 Race to 7 - Ivan Soldatov
 • Game 1 Race to 9 - Ivan Soldatov
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Ivan Soldatov won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Ivan Soldatov
 • Game 2 Race to 5 - Ivan Soldatov
 • Game 2 Race to 7 - Ivan Soldatov
 • Game 2 Race to 9 - Ivan Soldatov
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 1 - Ivan Soldatov won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Evgeny Kalashnikov
 • Game 3 Race to 5 - Evgeny Kalashnikov
 • Game 3 Race to 7 - Ivan Soldatov
 • Game 3 Race to 9 - Ivan Soldatov
 • Score After Game 3 - 12-14
 • Game 2 - Ivan Soldatov won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Ivan Soldatov
 • Game 4 Race to 5 - Ivan Soldatov
 • Game 4 Race to 7 - Ivan Soldatov
 • Game 4 Race to 9 - Evgeny Kalashnikov
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 4 - Ivan Soldatov won 11-9