Pts

1 2 3 4 5
Alexander Korotkov 7 11 11 5 12
Muhammed Ahmedzhanov 11 7 9 11 10

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Korotkov
 • Game 1 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 1 - Muhammed Ahmedzhanov won 7-11
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Korotkov
 • Game 2 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Korotkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Korotkov
 • Game 2 - Aleksandr Korotkov won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 3 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Korotkov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Korotkov
 • Game 3 - Aleksandr Korotkov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 4 - Muhammed Ahmedzhanov won 5-11
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 5 Race to 3 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 5 Race to 5 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 5 Race to 7 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 5 Race to 9 - Muhammed Ahmedzhanov
 • Game 5 - Aleksandr Korotkov won 12-10
 • Score After Game 5 - 12-10