Pts

1 2 3 4
Sergey Myagkov 10 11 5 8
Tyinchtyik Turabekov 12 6 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 1 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 1 Race to 7 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 1 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 1 - Tyinchtyik Turabekov won 10-12
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 2 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Myagkov
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Myagkov
 • Game 2 - Sergey Myagkov won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 3 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 3 Race to 7 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 3 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 3 - Tyinchtyik Turabekov won 5-11
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 4 - Tyinchtyik Turabekov won 8-11
 • Score After Game 4 - 8-11