Pts

1 2 3 4
Alexander Ekzhanov 4 11 9 8
Aleksandr Radchenko 11 6 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Radchenko
 • Game 1 - Aleksandr Radchenko won 4-11
 • Score After Game 1 - 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 2 Race to 7 - Alexander Ekzhanov
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Ekzhanov
 • Game 2 - Alexander Ekzhanov won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Radchenko
 • Game 3 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Radchenko
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Radchenko
 • Game 3 - Aleksandr Radchenko won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Ekzhanov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Radchenko
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Radchenko
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Radchenko
 • Game 4 - Aleksandr Radchenko won 8-11
 • Score After Game 4 - 8-11