Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Melnykov 11 8 7 11 8
Serhii Burdelnyi 8 11 11 6 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Game 1 - Volodymyr Melnykov won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Serhii Burdelnyi
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Burdelnyi
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Burdelnyi
 • Game 2 - Serhii Burdelnyi won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 7 - Serhii Burdelnyi
 • Game 3 Race to 9 - Serhii Burdelnyi
 • Game 3 - Serhii Burdelnyi won 7-11
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 - Volodymyr Melnykov won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 9 - Serhii Burdelnyi
 • Game 5 - Serhii Burdelnyi won 8-11
 • Score After Game 5 - 8-11