Pts

1 2 3 4
Volodymyr Tuchkevych 11 8 12 11
Oleksandr Kostiuk 8 11 10 6

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 - Volodymyr Tuchkevych won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 2 - Oleksandr Kostiuk won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 12-10
 • Score After Game 3 - 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Kostiuk
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Volodymyr Tuchkevych won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6